លោកជំទាវ ជ្រា ពៅ លូ គឹមឈន់ បានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូនារីកំពង់ផែចូលរួមទិវាអន្តរជាតិ ៨ មីនា ខួបលើកទី១០៥

លោកជំទាវ ជ្រា ពៅ លូ គឹមឈន់ បានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូនារីកំពង់ផែចូលរួមទិវាអន្តរជាតិ ៨ មីនា ខួបលើកទី១០៥

ថ្ងៃទី ០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ លោកជំទាវ ជ្រា ពៅ លូ គឹមឈន់ បានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូនារីកំពង់ផែចូលរួមទិវាអន្តរជាតិ ៨ មីនា ខួបលើកទី១០៥ ក្រោមប្រធានបទ «វិនិយោគលើសមភាពយេនឌ័រដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព» និងពិសារអាហារសាមគ្គីនៅក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តព្រះសីហនុ ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries