លោក ថៃ ឬ​ទ្ធី អគ្គនាយករង​អាជីវកម្ម និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បានអនុញ្ញាត​អោយ​គណៈ​ប្រតិភូ​អ្នកសារព័ត៌មាន ហុងកុង​ប្រទេស​ចិន

លោក ថៃ ឬ​ទ្ធី អគ្គនាយករង​អាជីវកម្ម និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បានអនុញ្ញាត​អោយ​គណៈ​ប្រតិភូ​អ្នកសារព័ត៌មាន ហុងកុង​ប្រទេស​ចិន

នា​វេលា​ម៉ោង ៤:០០ រសៀល​ថ្ងៃ​ទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ លោក ថៃ ឬ​ទ្ធី អគ្គនាយករង​អាជីវកម្ម និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បានអនុញ្ញាត​អោយ​គណៈ​ប្រតិភូ​អ្នកសារព័ត៌មាន ហុងកុង​ប្រទេស​ចិន មក​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីស្វែងយល់​ស្ថានភាព​នៃ​ការអភិវឌ្ឍន៍​របស់​កំពង់ផែ តួនាទី​សំខាន់​នៅក្នុង​ការអភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង​ការទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries