​ទស្សនកិច្ច​ស្វែងយល់​ពី​ដំណើរការ​អភិរឌ្ឍន៍​​របស់​ក្រុមហ៊ុន World Bridge នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

​ទស្សនកិច្ច​ស្វែងយល់​ពី​ដំណើរការ​អភិរឌ្ឍន៍​​របស់​ក្រុមហ៊ុន World Bridge នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

​នា​ថ្ងៃ​ទី ៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលា​ម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក លោក ថៃ ឬ​ទ្ធី អគ្គនាយករង​អាជីវកម្ម តំណាង​ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក និង​ថា្នក់​ដឹកនាំ បាន​ទទួល​ស្វាគមន៍​ប្រតិភូ​របស់​ក្រុមហ៊ុន World Bridge ដែល​មក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​ស្វែងយល់​ពី​ដំណើរការ​អភិរឌ្ឍន៍​របស់​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries