ម៉ោងបំរើការងារ

កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ​ធ្វើការ​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​​ដែល​បែងចែក​ជា​វេន​ការងារ​ដូច​ខាងក្រោម​: ម៉ោង​ការងារ​ចំពោះ​ផ្នែក​ការិយាល័យ...

ម៉ោងបំរើការងារ

          កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ​ធ្វើការ​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​​ដែល​បែងចែក​ជា​វេន​ការងារ​ដូច​ខាងក្រោម​:

បរិយាយ ថ្ងៃ ម៉ោង
ផ្នែក​ការិយាល័យ​ ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ ចាប់​ពី​ម៉ោង ០៨:០០ រហូត​ដល់​ម៉ោង ១៦:០០
(សំរាក​ម៉ោង​ ១២:០០ ដល់​ម៉ោង ១៣:០០)
​ផ្នែក​ប្រតិបត្តិការ ចន្ទ អង្គារ ពុធ ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ សៅរ៍ អាទិត្យ វេនទី ១ : ម៉ោង ០៨:០០ - ម៉ោង ១៦:០០
(សំរាក​ពី​ម៉ោង ១២:០០ ដល់ម៉ោង ១៣:០០)
វេនទី ២ : ម៉ោង ១៦:០០ - ម៉ោង ២៤:០០
(សំរាក​ពី​ម៉ោង ២០:០០ ដល់ម៉ោង ២១:០០)
វេនទី ៣ : ម៉ោង ២៤:០០ - ម៉ោង ០៨:០០
(សំរាក​ពី​ម៉ោង ០៤:០០ ដល់ម៉ោង ០៥:០០)

 

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក