ចក្ខុវិស័យ

ក្លាយ​ជា​មជ្ឍ​មណ្ឌល​ផ្គត់​ផ្គង់ និង​ចែក​ចាយ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា ។

ចក្ខុវិស័យ

ក្លាយ​ជា​មជ្ឍ​មណ្ឌល​ផ្គត់​ផ្គង់ និង​ចែក​ចាយ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា ។

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក