ថ្លៃឈ្នួលកំពង់ផែ

តារាង​តម្លៃ​លើក​ដាក់​កុងតេន័រ​នៅ​ទី​លាន (Lo-Lo Charge) និង តារាង​តម្លៃ​ស្តុក​កុងតេន័រ​នៅ​ទី​លាន (Storage Charge)

ថ្លៃឈ្នួលកំពង់ផែ

១. តារាង​តម្លៃ​លើក​ដាក់​កុងតេន័រ​នៅ​ទី​លាន (Lo-Lo Charge)

យោង​តាម​សេច​ក្ដី​ជួន​ដំណឹងលេខ៖ ០១៤ សជណ/​កសស/​អជក ស្ដី​ពី ការ​កែសម្រួល​តារាតម្លៃ​លើក​ដាក់​កុងតេន័រ​នៅ​ទី​លាន (Lo-Lo Charge)​ទាញ​យក

កុងតេន័រ​ Laden 20' Empty 20' Laden 40'/45' Empty 40'/45'
នាំចូល 57$ 57$ 87$ 87$
នាំចេញ Laden via PAS 15$ 0 17$ 0
Laden via Other Gate 38$ 0 51$ 0

 * តម្លៃខាងលើមិនរួមបញ្ចូល VAT

 

២. តារាង​តម្លៃ​ស្តុក​កុងតេន័រ​នៅ​ទី​លាន (Storage Charge)

យោង​តាម​សេច​ក្ដី​ជួន​ដំណឹងលេខ៖ ០០៣ សជណ/​កសស/​អជក ស្ដី​ពី ការ​កែសម្រួល​តារា​​តម្លៃ​ស្តុក​កុងតេន័រ​នៅ​ទី​លាន (Storage Charge)ទាញ​យក

កុងតេន័រ​ Laden 20' Empty 20' Laden 40'/45' Empty 40'/45'
តម្លៃ​ស្តុក​ក្នុង ១ ថ្ងៃ 3$ 1$ 6$ 2$
ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ​ស្តុក​រយៈ​ពេល​ ៥ ថ្ងៃ​ចាប់​ពី​ពេល​នាវា​ចូល​ចត (Berthing Time)
ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ៦ គិត​ថ្លៃ​ស្តុក​ចំនួន​ ៦ ថ្ងៃ និង​កំណើនជា​លំដាប់​តាម​ចំនួន​ថ្ងៃ​ស្តុក (Storage)
វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក