ឋបនីយភណ្ឌសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាព

ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខ និងការពារសុវត្ថិភាពនាវា ក៏ដូចជាទំនិញឆ្លងកាត់ និងស្តុកនៅកំពង់ផែ កសស បានបំពាក់នូវសម្បទាដូចខាងក្រោម...

ឋបនីយភណ្ឌសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាព

     ដើម្បីរក្សាសន្តិសុខ និងការពារសុវត្ថិភាពនាវា ក៏ដូចជាទំនិញឆ្លងកាត់ និងស្តុកនៅកំពង់ផែ កសស បានបំពាក់នូវសម្បទាដូចខាងក្រោម៖

បរិក្ខា បរិមាណ
ប្រព័ន្ធស្កែនកុងតេន័រ X-RAY, GAMMA RAY ៣ គ្រឿង
CCTV Camera ៤៩ គ្រឿង
រថយន្តពន្លត់អគ្គីសភ័យ ២ គ្រឿង
រថយន្តសង្គ្រោះ ២ គ្រឿង
នាវាល្បាត ១ គ្រឿង
ប្រព័ន្ធស្កែនវិទ្យុសកម្ម RADIATION PORTAL MONITOR ១ សម្រាប់

 

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក