ឋបនីយភណ្ឌលើកដាក់ទំនិញ

         កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ផ្តល់​នូវ​សេវាកម្ម​លើក​ដាក់កុង​តែ​ន័រ ២៤​ម៉ោង សម្រាប់​គ្រប់​នាវា​កុង​តែ​ន័រ និង​នាវា​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​មាន​ចុះកិច្ចសន្យា​ពិសេស​ជាមួយ​កំពង់ផែ​យើងខ្ញុំ​។ កំពង់ផែ​អាច​ផ្តល់ជូន​នូវ​ការបំរើ​នូវ​សេវាកម្ម​លើក​ដាក់កុង​តែ​ន័រ និង​ទំនិញ​រាយ​ដែល​មាន​ភាព​រហ័ស និង​មាន​ភាពជឿជាក់ ព្រមទាំង​អាច​បត់បែន​បាន​គ្រប់​កាលៈទេសៈ ។​

​ឧបករណ៍​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​លើក​ដាក់កុង​តែ​ន័រ និង​ទំនិញ​រាយៈ​

១ - មធ្យោបាយលើកដាក់ - ដឹកជញ្ជូនកុងតេន័រ

គ្រឿង​ចក្រ សមត្ថភាព បរិមាណ
រថស្ទូចចល័តលើគែមផែ ៣០.៥ តោន ២ គ្រឿង
រថស្ទូចចល័តនៅទីលាន ៣៥.៥ តោន ៧ គ្រឿង
រថយន្តលើករៀបកុងតេន័រ ៤៥ តោន ៨ គ្រឿង
រថយន្តលើករៀបសំបកកុងតេន័រ ៧.៥ តោន ១ គ្រឿង
រថយន្តដឹកកុងតេន័រ ២០’- ៤០’ ៣៥ គ្រឿង

 

២-មធ្យោបាយលើកដាក់ -ដឹកជញ្ជូនទំនិញទូទៅ

គ្រឿង​ចក្រ សមត្ថភាព បរិមាណ
រថស្ទូច ៦០ តោន ២ គ្រឿង
រថស្ទូច ១០ តោន - ៥០ តោន ៧ គ្រឿង
រថចូក ៣ តោន - ១០ តោន ៨ គ្រឿង
រថយន្តដឹកទំនិញទូទៅ ២០ តោន - ៤០ តោន ១៩ គ្រឿង

 

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក