តារាងស្ថិតិ

មេសា

២៧

តារាងស្ថិតិ
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

បរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់​ (តោន ) ។ កុងតេន័រឆ្លងកាត់​ (TEUs )...

តារាង​ពេល​វេលា​ចូល​ចត​នៃ​នាវា

ឧសភា

១៣

តារាង​ពេល​វេលា​ចូល​ចត​នៃ​នាវា
Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

កាល​វិភាគ​ដឹក​ចូលចតនាវា នៅ​កំពង់​ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

ម៉ោងបំរើការងារ

ឧសភា

១៣

ម៉ោងបំរើការងារ
Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ​ធ្វើការ​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍​​ដែល​បែងចែក​ជា​វេន​ការងារ​ដូច​ខាងក្រោម​: ម៉ោង​ការងារ​ចំពោះ​ផ្នែក​ការិយាល័យ...

ថ្លៃឈ្នួលកំពង់ផែ

ឧសភា

១៣

ថ្លៃឈ្នួលកំពង់ផែ
Sunnguon Dev. admin អ្នកទស្សនា 0

តារាង​តម្លៃ​លើក​ដាក់​កុងតេន័រ​នៅ​ទី​លាន (Lo-Lo Charge) និង តារាង​តម្លៃ​ស្តុក​កុងតេន័រ​នៅ​ទី​លាន (Storage Charge)

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក