អនុក្រឹត្យ

ល.រ ឈ្មោះ ឯកសារ

អនុក្រឹត្យលេខ ១១៤ អនក្រ.បក ស្តីពីការកំណត់រចនាសម្ព័នគ្រប់គ្រង និងមុខដំណែងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង នៃក្រសួង ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥

ទាញយក

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៧១ អនក្រ.បក អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបំពេញបន្ថែមអនុក្រឹត្យលេខ ៤១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៧ ស្ដីពីការអនុវត្តព្រះរជក្រមលក្ខន្តិកៈទូទៅនៃសហគ្រាសសាធារណៈ
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២១

ទាញយក

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៥៦ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​វត្ត​មាន​មន្ត្រី​រាជការ និង​មន្ត្រី​ជាប់​កិច្ច​សន្យា
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦

ទាញយក

អនុ​ក្រឹត្យ​លេខ ២១៧ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​សុំ​ច្បាប់​និង​ការ​អនុញ្ញាត​ច្បាប់​ឈប់​គ្រប់​ប្រភេទ
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣

ទាញយក

អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៧ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩

ទាញយក

អនុក្រឹត្យលេខ ៥០ អនក្រ.បក ស្តីពីការបង្កើតកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស)
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៨

ទាញយក

អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ ស្តីពីការដឹកជញ្ជូន​តាម​ផ្លូវ​ទន្លេ និង​ផ្លូវ​សមុទ្រ
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៨៥

ទាញយក

អនុក្រឹត្យលេខ ១១ អនក្រ ស្តីពីបទបញ្ជា​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​កំពង់ផែ​ សំរាប់​នាវា​បរទេស​ដែល​ចេញ - ចូល​កំពង់​ផែ
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ១៩៨៣

ទាញយក

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក