សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែសម្រួលតម្លៃសេវាកម្មផ្ទេរផ្ទុក កុងតឺន័រពីនាវា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែសម្រួលតម្លៃសេវាកម្មផ្ទេរផ្ទុក កុងតឺន័រពីនាវា ចំពោះកុងតឺន័រលាភ ( Container Flat Rack ) កុងតឺន័រអត់ដំបូល ( Container Open Top ) និងកុងតឺន័រផ្ទុកទំនិញគ្រោះថ្នាក់ នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែសម្រួលតម្លៃសេវាកម្មផ្ទេរផ្ទុក កុងតឺន័រពីនាវា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការកែសម្រួលតម្លៃសេវាកម្មផ្ទេរផ្ទុក កុងតឺន័រពីនាវា ចំពោះកុងតឺន័រលាភ ( Container Flat Rack ) កុងតឺន័រអត់ដំបូល ( Container Open Top ) និងកុងតឺន័រផ្ទុកទំនិញគ្រោះថ្នាក់ នៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក