ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ និង​លោក​ជំទាវ បាន​ឧបត្ថម្ភ​នូវ ម៉ា​ស៊ីុន​កុំព្យូទ័រ និង​ម៉ា​ស៊ីុន ព្រីន​ធ័​រ​គូល័រ ​ជូន​អង្គភាព​តំបន់​ប្រតិបត្តិការ​សឹក​រង ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា ប្រធាន​អគ្គនាយក​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​លោក​ជំទាវ បាន​ឧបត្ថម្ភ​នូវ ម៉ា​ស៊ីុន​កុំព្យូទ័រ Laptop Mac Book Pro ចំនួន ០១​គ្រឿង និង​ម៉ា​ស៊ីុន ព្រីន​ធ័​រ​គូល័រ​ចំនួន ០១​គ្រឿង ជូន​អង្គភាព​តំបន់​ប្រតិបត្តិការ​សឹក​រង ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ និង​លោក​ជំទាវ បាន​ឧបត្ថម្ភ​នូវ ម៉ា​ស៊ីុន​កុំព្យូទ័រ និង​ម៉ា​ស៊ីុន ព្រីន​ធ័​រ​គូល័រ ​ជូន​អង្គភាព​តំបន់​ប្រតិបត្តិការ​សឹក​រង ខេត្ត​ព្រះសីហនុ

ឆ្លើយតប​នឹង​សំណូមពរ​របស់​ឯកឧត្តម​មេបញ្ជាការ តំបន់​ប្រតិបត្តិការ សឹក​រង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ នា​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី ១៦ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា ប្រធាន​អគ្គនាយក​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​លោក​ជំទាវ បាន​ឧបត្ថម្ភ​នូវ ម៉ា​ស៊ីុន​កុំព្យូទ័រ Laptop Mac Book Pro ចំនួន ០១​គ្រឿង និង​ម៉ា​ស៊ីុន ព្រីន​ធ័​រ​គូល័រ​ចំនួន ០១​គ្រឿង ជូន​អង្គភាព​តំបន់​ប្រតិបត្តិការ​សឹក​រង ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ។​

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក