ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

នាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុន​ឈ្មោះ (១) Setoyuki និង (២) Shimayuki បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កុម្ភៈ

២៥

នាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុន​ឈ្មោះ (១) Setoyuki និង (២) Shimayuki បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

នាវាកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនចំនួន ០២ គ្រឿង ឈ្មោះ (១) Setoyuki និង (២) Shimayuki បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នាវាទេសចរណ៍​ឈ្មោះ Costa Fortuna ដែល​ជា​នាវា​ទី ១៦ បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កុម្ភៈ

២៤

នាវាទេសចរណ៍​ឈ្មោះ Costa Fortuna ដែល​ជា​នាវា​ទី ១៦ បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Costa Fortuna ដែលជានាវាទី ១៦ មកពីកំពង់ផែ Laem Chabang ប្រទេសថៃ បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាប ដើម្បីសិក្សាពីសម្បទារបស់កំពង់ផែ

សីហា

១៦

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាប ដើម្បីសិក្សាពីសម្បទារបស់កំពង់ផែ
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 724

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនៅខេត្តសៀមរាប ដើម្បីសិក្សាពីសម្បទារបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុមព្រះសីហនុ ។

កិច្ចពិភាក្សាស្វែងយល់ដើម្បី​រៀបចំ​ផែនការ​មេ​សម្រាប់​ការដឹកជញ្ជូន​គ្រប់វិស័យ

កក្កដា

១៤

កិច្ចពិភាក្សាស្វែងយល់ដើម្បី​រៀបចំ​ផែនការ​មេ​សម្រាប់​ការដឹកជញ្ជូន​គ្រប់វិស័យ
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 630

កិច្ចពិភាក្សាស្វែងយល់ដើម្បី​រៀបចំ​ផែនការ​មេ​សម្រាប់​ការដឹកជញ្ជូន​គ្រប់វិស័យ "Master Plan for Intermodal Transport" សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កិច្ច​ប្រជុំ​ចាប់ផ្ដើម​អនុវត្ត​គម្រោង​បញ្ជរ​តែ​មួយ​ជាតិ​ដំណាក់កាល​ទី ២

កក្កដា

១០

កិច្ច​ប្រជុំ​ចាប់ផ្ដើម​អនុវត្ត​គម្រោង​បញ្ជរ​តែ​មួយ​ជាតិ​ដំណាក់កាល​ទី ២
Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 822

​កិច្ចប្រជុំជាមួយ​គណៈកម្មាធិកា​រ​ដឹកនាំ​គម្រោង​បញ្ជរ​តែ​មួយ​ជាតិ ដើម្បី​ប្រជុំ​ចាប់ផ្ដើម​អនុវត្ត​គម្រោង​បញ្ជរ​តែ​មួយ​ជាតិ​ដំណាក់កាល​ទី ២

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក