ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មាន

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Norwegian Jewel ដែលជានាវាទី ២៨ ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

មេសា

១០

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Norwegian Jewel ដែលជានាវាទី ២៨ ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Norwegian Jewel ដែលជានាវាទី ២៨ មកពីកំពង់ផែ Laem Chabang ប្រទេសថៃ ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Viking Orion ដែលជានាវាទី ២៧ ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

មេសា

០៩

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Viking Orion ដែលជានាវាទី ២៧ ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Viking Orion ដែលជានាវាទី ២៧ មកពីកំពង់ផែ Laem Chabang ប្រទេសថៃ ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

បទសំភាសន៍ជាមួយទស្សនាវដ្តី Mundi, ជាទស្សនាវដ្តី JICA

មេសា

០៨

បទសំភាសន៍ជាមួយទស្សនាវដ្តី Mundi, ជាទស្សនាវដ្តី JICA
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

បទសំភាសន៍ជាមួយទស្សនាវដ្តី Mundi, ជាទស្សនាវដ្តី JICA អំពីដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពរីកចម្រើនរបស់កំពង់ផែ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីប្រទេសជប៉ុន

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសម្របសម្រួល លើកទី ៣ (3rd JCC Meeting)

មេសា

០៨

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសម្របសម្រួល លើកទី ៣ (3rd JCC Meeting)
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការសម្របសម្រួល លើកទី ៣ (3rd JCC Meeting) នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពប្រតិបត្តិការ និងគ្រប់គ្រងចំណតផែកុងតេន័រនៅ កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (ដំណាក់កាលទី២)

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Europa ដែលជានាវាទី ២៦ ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

មេសា

០៦

នាវាទេសចរណ៍ឈ្មោះ Europa ដែលជានាវាទី ២៦ ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ
Sunnguon Dev. Sunnguon Dev. អ្នកទស្សនា 0

នាវាទេសចរណ៍ចំនួន ០១ គ្រឿង ឈ្មោះ Europa ដែលជានាវាទី ២៦ មកពីកំពង់ផែ Hochiminh ប្រទេសវៀតណាម ចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក