ក្រុមអ្នកវិនិយោគរបស់ប្រទេសអាមេរិក បានមកទស្សនកិច្ចសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍន៏របស់កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្រះសីហនុ

ក្រុមអ្នកវិនិយោគរបស់ប្រទេសអាមេរិក បានមកទស្សនកិច្ចសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍន៏របស់កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្រះសីហនុ

ក្រុងព្រះសីហនុ:នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមអ្នកវិនិយោគរបស់ប្រទេសអាមេរិក បានមកទស្សនកិច្ចសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍន៏របស់កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្រះសីហនុ ។ ដោយមើលឃើញថា បច្ចុប្បន្នកំពង់ផែបានមានការរីកចម្រើនទំនិញចេញចូលគ្រប់ប្រភេទ និងជាពិសេសកំពង់ផែកំពុងនឹងសាងសង់ផែពហុបំណង ដែលធ្វើអោយផែកាន់តែមានសក្តានុពលខ្លាំងឡើងៗ ហើយអាចអោយនាវាដឹកទំនិញធំៗនាំទំនិញចូលកាន់តែច្រើន និងកំពង់ផែអាចទទួលនាវាដឹកទំនិញធំៗចូលចតដែលមកពីគ្រប់បណ្តាប្រទេសទូទាំងពិភពលោក ហើយកំពង់ផែបានបំពាក់នូវប្រពន្ធ័កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព និង សេវាកម្មលើកដាក់ទំនិញជូនអតិថិជនទាន់ពេលវេលាល្អមានគ្រឿងចក្រគ្រប់ប្រភេទ ការគ្រប់គ្រងកុងតេន័រចេញ-ចូលដោយប្រពន្ធ័ស្វ័យប្រវត្តកម្ម(CTMS) ដែលជាទំនុកចិត្តដល់អតិថិជន៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries