កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​អំពី​គម្រោង​រៀបចំ​កម្មវិធី 17th ASEAN Ports and Shipping 2019 Exhibition and Conference

កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​អំពី​គម្រោង​រៀបចំ​កម្មវិធី 17th ASEAN Ports and Shipping 2019 Exhibition and Conference

នា​វេលា​ម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បាន​ជួបពិភាក្សា​អំពី​គម្រោង​រៀបចំ​កម្មវិធី 17th ASEAN Ports and Shipping 2019 Exhibition and Conference ដែល​នឹង​ធ្វើឡើង​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៩ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries