កិច្ច​ពិភាក្សា​ស្ដីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​នៃ​ការធ្វើ​ទីផ្សារ និង​ផ្សព្ធផ្សាយ​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​វិនិយោគិន

កិច្ច​ពិភាក្សា​ស្ដីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​នៃ​ការធ្វើ​ទីផ្សារ និង​ផ្សព្ធផ្សាយ​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​វិនិយោគិន

នា​វេលា​ម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ បាន​ទទួល​ជួប​ជាមួយ​លោក TANAKA Kotaro, Senior Representative of JICA Cambodia Office ពិភាក្សា​ស្ដីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​នៃ​ការធ្វើ​ទីផ្សារ និង​ផ្សព្ធផ្សាយ​ដើម្បី​ទាក់ទាញ​វិនិយោគិន សម្រាប់​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ (SPSEZ) ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries