ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ (SPSEZ)

ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ (SPSEZ)

នា​វេលា​ម៉ោង ៨:៣០ ថ្ងៃទី ១៣ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ លោក ថៃ ឫទ្ធី អគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុក​អាជីវកម្ម និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ បានទទួល​ស្វាគមន៍​គណៈប្រតិភូ​នៃ​ក្រុមការងារ​លេខាធិការដ្ឋាន​ដឹកនាំ និង​សម្របសម្រួល​ការអនុវត្ត​គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម (IDP) មក​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ (SPSEZ) ។

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries