កិច្ច​ពិភាក្សា​ការងារ​ប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Baria Serece Joint Stock Company

កិច្ច​ពិភាក្សា​ការងារ​ប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Baria Serece Joint Stock Company

ថ្ងៃទី ០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលា​ម៉ោង ០៩:០០​ព្រឹក នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​ការងារ​ប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Baria Serece Joint Stock Company ៕

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries