កិច្ច​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ប្រតិភូ​មក​ពី​កំពង់ផែ Laem Chabang Port and Port Authority of Thailand

កិច្ច​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ប្រតិភូ​មក​ពី​កំពង់ផែ Laem Chabang Port and Port Authority of Thailand

ថ្ងៃទី​២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលា​ម៉ោង ១៥:០០​រសៀល នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​ឯកឧត្តម​អគ្គលេខាធិការ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ និង​គណ​:​ប្រតិភូ ។​

PAS’s Business Partners

Would you like to know more about our services?

We are always waiting with pleasure to hear your valuable queries