ការបែងចែកភាគលាភរបស់ កសស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) មានកិត្តិយស​សូមជម្រាបជូនដំណឹង​ដល់ភាគហ៊ុនិក​ដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុន​មានសិទ្ធ​បោះឆ្នោតរបស់ កសស ឲ្យបានជ្រាបថា

ការបែងចែកភាគលាភរបស់ កសស ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ (កសស) មានកិត្តិយស​សូមជម្រាបជូនដំណឹង​ដល់ភាគហ៊ុនិក​ដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុន​មានសិទ្ធ​បោះឆ្នោតរបស់ កសស ឲ្យបានជ្រាបថា យោងតាម​ការសម្រេច​របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាត​ភាគហ៊ុនិក​លើកទី៣ ឆ្នាំ២០២០ នាថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ កសស បានសម្រេច​បែងចែក​ភាគលាភ​ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ជូនភាគហ៊ុនិក ដែល​កាន់កាប់​ភាគហ៊ុន​មាន​សិទ្ធិបោះឆ្នោត

សូម​អាន​របាយការណ៍ ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ទាញយក (Download) ខាង​ក្រោម​នេះ៖

1. Dividend Distribution of PAS 2019_Kh

2. Dividend Distribution of PAS 2019_En

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៨

ដៃគូអាជីវកម្មរបស់ កសស

តើអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

យើងតែងតែរង់ចាំដោយក្ដីរីករាយ ដើម្បីស្តាប់នូវ​សំណួរដ៏​មានតម្លៃរបស់អ្នក