កំពង់​​ផែ​​ស្វយ័ត​​ក្រុង​​ព្រះ​សីហនុ​ សូមស្វាគមន៍!

សកម្មភាពផ្សេងៗ

​អង្គ​ប្រជុំ​វិសាមញ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​អាណត្តិ​ទី ៦ ក្រោម​អធិបតីភាព​ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ​

   23 សីហា 2016         126 អ្នកទស្សនា

​អង្គ​ប្រជុំ​វិសាមញ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​អាណត្តិ​ទី ៦ ក្រោម​អធិបតីភាព​ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា ទទួល​បន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

នាវា​ទេសចរណ៍​​ឈ្មោះ Pacific Eden ដែល​ជា​នាវា​ទី ២៨ មក​ពី​កំពង់ផែ​ប្រទេស​សឹង្ហបូរី ​

   23 សីហា 2016         293 អ្នកទស្សនា

​នាវា​ទេសចរណ៍​ចំនួន ០១គ្រឿង ឈ្មោះ Pacific Eden ដែល​ជា​នាវា​ទី ២៨ មក​ពី​កំពង់ផែ​ប្រទេស​សឹង្ហបូរី បាន​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​នូវ Financial Feasibility of Sihanoukville New Container Terminal របស់​ក្រុម​សិក្សា JICA Study Team ​

   18 សីហា 2016         538 អ្នកទស្សនា

កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​នូវ Financial Feasibility of Sihanoukville New Container Terminal របស់​ក្រុម​សិក្សា JICA Study Team នៃ​ការអនុវត្តន៍​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ចំណត​ផែ​កុងតេន័រ​ថ្មី​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​អំពី​ការនាំ​នាវា​មក​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ ​

   17 សីហា 2016         293 អ្នកទស្សនា

ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ទទួលបន្ទុក​ជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពង់ផែ បាន​ជួបពិភាក្សា​អំពី​ការនាំ​នាវា​មក​ចូល​ចត​នៅ​កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

មើលទាំងអស់

ផែនទី